Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Laboratorij elektronike 2
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Borivoj Modlic
Prof. dr. sc. Željko Butković
Izvođači: Raul Blečić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Mario Cvitković ( Laboratorijske vježbe )
Tihomir Knežević dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Kolegij će studentima ponuditi praktična znanja o tipičnim RF sklopovima snage i njihove primjene, te dobro razumijevanje o metodama i tehnikama u projektiranju CMOS digitalnih sklopova. Kolegij nudi praktično iskustvo o konceptima koji se predaju u "Radiofrekvencijska elektronika" i "Digitalni mikroelektronički sklopovi".
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Paradigme visokofrekvencijske elektronike, modulacija i modulatora N. Majurec, R. Nađ, A. Šarolić, G. Šišul Graphis, Zagreb 2003
2. Digital Integrated Circuits - A Design Perspective, 2nd ed. J.M. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić Prentice Hall 2003
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu