Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski rad
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Mirta Baranović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Nikola Bogunović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Gordan Gledec ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Marin Golub ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Damir Kalpić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željka Mihajlović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vedran Mornar ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Siniša Srbljić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Boris Vrdoljak ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Mario Žagar ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Slaven Zakošek ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Marijan Đurek ( Predavanja )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Diplomski projekt
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu