Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Radiokomunikacijske tehnologije, Izborni predmeti za akademsku godinu 2010/2011

Semestar 1
[4166] Vještine - dipl.studij - 1. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Natjecateljsko programiranje3003004.0
Osnove analogne i digitalne fotografije4503003.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi300004.0
Uvod u bridž3003002.0
[2590] Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15
KraticaPredmetPALKECTS
Digitalna obradba signala450005.0
Optički komunikacijski sustavi450005.0
Slučajni procesi u sustavima450005.0
Videokomunikacijske tehnologije450005.0
[2895] Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diskretna matematika450004.0
Ekstremalna kombinatorika450004.0
Kompleksna analiza450004.0
**Kvantna računala450004.0
Matematička logika i izračunljivost450004.0
**Osnove fizike plazme450004.0
Osnove nuklearne fizike300004.0
Stohastički procesi450004.0
Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere450004.0
[2612] Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
**Kvaliteta zvuka u radiodifuziji300004.0
Mobilni Internet300004.0
Optičke mreže300004.0
Planiranje mobilnih sustava300004.0
Satelitske komunikacijske tehnologije300004.0
[2626] Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Dizajniranje organizacije300002.0
Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije300002.0
Organizacijska psihologija300002.0
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama300002.0
Pravo društava kapitala Europske unije300002.0
**Produkcija medijskih i multimedijskih projekata300002.0
Semestar 2
[2627] Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Biblijska teologija300002.0
Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi300002.0
Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti300002.0
**Povijesni tijek hrvatske kulture300002.0
Uvod u upravljanje znanjem300002.0
[4439] Vještine - dipl.studij - 2. semestar > a
KraticaPredmetPALKECTS
Izrada web-projekta3004504.0
Napredni LabVIEW300002.0
Osnove izrade PHP aplikacija3001503.0
Osnove programskog jezika Java6001504.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Primijenjene osnove fotografije3004503.0
Šah3003002.0
[2591] Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10
KraticaPredmetPALKECTS
Antene i propagacija450005.0
Radiofrekvencijski sustavi450005.0
[2613] Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
Digitalna audiotehnika300004.0
Digitalni radiodifuzijski sustavi300004.0
Radijske pristupne mreže300004.0
Radiofrekvencijska i mikrovalna mjerenja300004.0
[7206] preporučeni izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Daljinska istraživanja i radiometrija300004.0
Kabelske mreže za interaktivne komunikacije300004.0
Radarski sustavi300004.0
[2896] Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti450004.0
Financijska matematika450004.0
Fizika lasera450004.0
Fizika materijala450004.0
Fourierova analiza450004.0
Linearna algebra450004.0
Numerička matematika450004.0
Teorija grafova450004.0
Semestar 3
[4862] Vještine - dipl.studij - 3. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove analogne i digitalne fotografije4503003.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi300004.0
[3007] Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
**Kvaliteta zvuka u radiodifuziji300004.0
Mobilni Internet300004.0
Optičke mreže300004.0
Planiranje mobilnih sustava300004.0
Satelitske komunikacijske tehnologije300004.0
[2888] preporučeni izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12
KraticaPredmetPALKECTS
**Daljinska istraživanja i radiometrija300004.0
Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava300004.0
Energetika, okoliš i održivi razvoj300004.0
Geoinformacijski sustavi300004.0
Inovativni elektromagnetski sustavi200604.0
**Kabelske mreže za interaktivne komunikacije300004.0
**Numerički postupci u elektromagnetizmu300004.0
Procjene rizika300004.0
**Radarski sustavi300004.0
Upravljanje projektima300004.0
Upravljanje rizikom300004.0
Zaštita komunikacijskih sustava od elektromagnetskih smetnji300004.0
[3058] Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Dizajniranje organizacije300002.0
Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije300002.0
Organizacijska psihologija300002.0
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama300002.0
Pravo društava kapitala Europske unije300002.0
**Produkcija medijskih i multimedijskih projekata300002.0
Semestar 4
[7206] preporučeni izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Daljinska istraživanja i radiometrija300004.0
Kabelske mreže za interaktivne komunikacije300004.0
Radarski sustavi300004.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu