Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika 2
Kratica: Opterećenje: 75(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Petković
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Prof. dr. sc. Lahorija Bistričić
Prof. dr. sc. Vesna Borjanović
Doc. dr. sc. Zoran Narančić
Doc. dr. sc. Sanda Pleslić
Doc. dr. sc. Saša Ilijić
Izvođači: dr. sc. Ivana Capan ( Predavanja )
dr. sc. Ivan Dadić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Vladimir Dananić ( Predavanja )
dr. sc. Vesna Mikšić Trontl ( Predavanja )
Opis predmeta: Elastičnost krutih tijela. Mehaničko titranje i mehanički valovi. Valovi zvuka. Dopplerova pojava. Elektromagnetski valovi. Maxwellove jednadžbe. Valna jednadžba, širenje valova. Geometrijska optika, zrcala, leće i prizme. Fizikalna optika. Interferencija, ogib i polarizacija. Fotometrija. Kvantna priroda svjetlosti. Zračenje crnog tijela, kvantizacija. Fotoefekt i Comptonov efekt. Struktura atoma. Atomski spektri. Rentgenske zrake. Atomska jezgra. Radioaktivni raspadi. Fisija i fuzija. Temeljne prirodne sile i elementarne čestice.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Valovi i optika V.Henč-Bartolić, P.Kulišić Školska kniga, Zagre 2005
2. Fizika ? odabrana poglavlja D. Horvat HINUS, Zagreb 1999
3. Riješeni zadaci iz valova i optike V. Henč-Bartolić, M. Baće. P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec Školska knjiga, Zagreb 2002
Preporučena literatura:
4. Fundamentals of Physics D. Halliday, R. Resnick, J. Walker J. Wiley, New York 1993
5. Fundamentals of Physics D. Halliday, R. Resnick, J. Walker J. Wiley, New York 1993
6. Classical Mechanics John R. Taylor University Science Books, Sausalito 2005
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu