Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u teoriju računarstva
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Siniša Srbljić
Prof. dr. sc. Dalibor Vrsalović
Prof. dr. sc. Zoran Kalafatić
Izvođači: dr. sc. Ivan Benc ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Andro Milanović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Joško Radej ( Predavanja )
dr. sc. Daniel Skrobo ( Predavanja )
dr. sc. Dejan Škvorc ( Predavanja, Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Ivan Gavran ( Laboratorijske vježbe )
Danko Ivošević dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Miroslav Popović ( Laboratorijske vježbe )
Ivan Žužak dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predmet uvodi formalne modele konačnih automata i formalnih gramatika za potrebe opisa, definiranja, programskog i sklopovskog ostvarivanja, te provjere ispravnosti rada raznorodnih i raznovrsnih računalnih i komunikacijskih procesa, protokola i sustava. Objašnjavanju se osnovna svojstva računarskih procesa i sustava kao što su determinizam, odlučivost, izračunljivost, složenost i učinkovitost. Daje se osnova teorije automata, formalnih gramatika i jezika. Proučava se Chomskyeva hijerarhija jezika: regularni, kontekstno neovisni, kontekstno ovisni, rekurzivni i rekurzivno prebrojivi jezici. Definiraju se razredi složenosti i hijerarhija razreda složenosti: potpuni i teški problemi, razredi P i NP, te postupak svođenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. JEZIČNI PROCESORI 1: Uvod u teoriju formalnih jezika, automata i gramatika S. Srbljić Element,Zagreb 2003
Preporučena literatura:
2. Theoretical Computer Science: Introduction to Automata, Computability, Complexity, Algorithmics, Ran J. Hromkovic Springer-Verlag 2004
3. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman Addison-Wesley Publishing, Company 2000
4. An Introduction to Formal Languages and Automata P. Linz Jones & Bartlett Publishers 2000
5. Automata and Computability D.C. Kozen Springer-Verlag New York 1997
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Programiranje i programsko inženjerstvo
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu