Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredno korištenje operacijskog sustava Linux
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Stjepan Groš ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih
funkcija te napredan rad u konzoli.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Garrels, Machtelt, Bash guide for begginers, Fultus 2004.
2. Hubert, Bert, Linux advanced routing and traffic control
3. Žagar, Mario, UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb, 2006.
4. Barret, Daniel, Secure shell: The definitive guide, O'Reilly 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu