Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Upravljanje elektromotornim pogonima
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Petrović
Prof. dr. sc. Fetah Kolonić
Doc. dr. sc. Jadranko Matuško
Izvođači: Doc. dr. sc. Damir Sumina ( Predavanja )
Opis predmeta: Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Estimacija varijabli. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima, elektronički komutiranim motorom, reluktantnim i koračnim motorom. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Elektromotorni pogoni sa složenim radnim ranim mehnaizmom - izraženi učinci torzije, trenja, zračnosti i promjenjivosti momenta tromosti. Ilustrativni primjeri. Modeliranje elastičnosti, trenja i zračnosti. Sinteza regulatora gibanja zasnovana na optimumu dvostrukog odnosa i na modulnom optimumu. Poboljšanje slijeđenja primjenom pretkompenzatora. Algoritmi za kompenzaciju utjecaja trenja i zračnosti. Pozicioniranje: točka-točka pozicioniranje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Control of Electrical Drives W. Leonhard Springer 1996
2. Power Electronics and Variable Frequencies Drives B.K. Bose IEEE Press 1996
3. Vector Control of AC Machines P. Vas Clarendon Press - Oxford 1990
4. Dinamika električnih strojeva M. Jadrić, B. Frančić Graphis Zagreb 1997
5. Slijedni sustavi s izraženom elastičnošću, zračnošću i trenjem-Skripta Perić, N. i dr FER Zagreb 2005
6. Slijedni sustavi - odabrani radovi Perić, N. i dr FER Zagreb 2005
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu