Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ekspertni sustavi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nikola Bogunović
Izvođači:
Opis predmeta: Projektno usmjeren kolegij. Temelji automatiziranog rasuđivanja i dedukcijskih sustava. Primjene u matematici, oblikovanju digitalnih sustava (verifikacija sklopovlja i programskih produkata) i rješavanju problema. Ekspertni sustavi zasnovani na težinski obilježenim pravilima, te prošireni indikatorima izvjesnosti i neizrazitom logikom. Primjene u sintezi tehničkih sustava, dijagnostici i automatskom upravljanju. Probabilističko rasuđivanje temeljeno na Bayesovim mrežama. Primjene Bayesovih mreža u dijagnostici i predviđanju. Samostalni rad uključuje primjenu prevladavajućih ljuski ekspertnih sustava (npr. Otter, CLIPS, FuzzyCLIPS, HuginLite).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Introduction to expert systems;Jackson, P;1999;Addison Wesley
Preporučena literatura:
2. Automated reasoning: Introduction and Applications;Wos, L., Overbeek, R., Lusk, E., Boyle;1992;McGraw-Hill
3. Bayesian Networks and Decision Graphs;Jensen, F., V.;2001;Springer Verlag
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu