Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biomedicinska informatika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanko Tonković
Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Izvođači: dr. sc. Miroslav Končar ( Predavanja )
Opis predmeta: Medicinski i zdravstveni podaci i informacije. Razlika medicinske i zdravstvene informatike. Zdravstvena informatika i informacijski sustavi. Medicinska informatika. Načini prikupljanja podataka. Elektronički zapis podataka o pacijentu. Temeljna svojstva i karakteristike biomedicinskih signala. Specifičnosti obradbe i analize bioelektričkih signala. Primjeri: EKG, EEG i EMG. Temeljna svojstva i karakteristike medicinskih slika. Specifičnosti obradbe i analize medicinskih slika. Kompresija. Procjene dijagnostičke vrijednosti obradbi. Specifičnosti statističkih obradbi u medicini. Telemedicina. Norme i zahtjevi na komunikacijsku kompatibilnost. DICOM, PACS, HL 7.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Handbook of Medical Informatics;J.H. Van Bemmel, M.A. Musen;1997;Springer
2. Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 2nd Ed.;E.H. Shortliffe, L.E. Perreault (Eds.);2001;Springer
3. Biomedical Signal Processing;M. Akay;1994;Academic Press
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu