Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Energetika, okoliš i održivi razvoj
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nikola Čavlina
Prof. dr. sc. Željko Tomšić
Izvođači:
Opis predmeta: Razvoj društva i energija. Izvori energije i njihovo korištenje. Utjecaj energetskog sektora na okoliš. Atmosfera: razvoj Zemljine atmosfere, sastav. Ozonski omotač i njegov značaj za život na zemlji. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika,mogućnosti smanjenja emisija Promjena klime i štete u okolišu. Utjecaji na okoliš kod proizvodnje električne energije i tehnologije za smanjenje emisija. Propisi, norme i međunarodni dogovori. Metode odabira lokacija za elektrane. Utjecaj NE na okoliš: normalni pogon,akcidenti,gorivni ciklus. Zbrinjavanje NSRAO, razgradnja NE. Otpad iz TE. Troškovi smanjenja emisija. Koncept održivog razvoja: povijest ideje, definicije, ostvarivanje cilja. Pokazatelji održivog razvoja: što su to, čemu služe i logika kod izrade. Energetika i održivi razvoj. Ukupni utjecaj energetskih lanaca na okoliš. Eksterni troškovi: načini procjene i ekonomske osnove. Instrumenti smanjenja emisija u okoliš. Optimiranje ograničenja emisija i vrednovanje cijena emisija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Elektrane i okoliš;D. Feretić, Ž. Tomšić, D. Škanata, N. Čavlina, D. Subašić;2000;Element, Zagreb
2. Sustainable Energy: Choosing Among Options;J.W. Tester, E.M. Drake, M.W. Golay, M.J. Driscoll, and W.A. Peters;2005;Massachusetts Institute of Technology
3. Energy and the Environment;J. A. Fay, D. Golomb;2002;Oxford University Press
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu