Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Neuronske mreže
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sven Lončarić
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet omogućuje studentima stjecanje znanja iz teorije i primjena umjetnih neuronskih mreža i genetičkih algoritama. Biološke neuronske mreže. Umjetne neuronske mreže. Definicija. Modeli neurona. Aktivacijska funkcija. Topologije mreža. Perceptron. Zakoni učenja. Asocijativne mreže. Linearni asocijator. Rekurzivne asocijativne mreže. Hopfieldova mreža. Energetska funkcija. Višeslojne mreže. Delta pravilo za povratnu propagaciju pogreške. Kohonenova samoorganizirajuća mreža. Algoritam s K srednjih vrijednosti. Boltzmannov stroj. Simulirano hlađenje. Genetički algoritmi. Programski paketi za simulaciju. Primjene u raspoznavanju uzoraka te analizi signala i slika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Predavanja iz neuronskih mreža S. Lončarić Autor 2005
Preporučena literatura:
2. Neural Networks, 2nd Ed. S. Haykin Prentice Hall 1998
3. An Introduction to Neural Networks J. A. Anderson MIT Press 1995
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu