Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredne mreže računala
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vlado Glavinić
Izvođači:
Opis predmeta: U kolegiju se izlažu napredni internetski postupci i tehnologije za potporu efikasnom, efektivnom i sigurnom povezivanju raspodijeljenih aplikacija i odnosnih strukturiranih podataka. Obrađuju se algoritmi i postupci usmjeravanja, upravljanja protokom i upravljanja zakrčivanjem, kao i oni za osiguranje željene kvalitete usluge za raznovrsne raspodijeljene aplikacije. Također se razrađuju sigurnosni mehanizmi Interneta te postupci preventivnog, interventnog i forenzičkog odgovora na mrežne sigurnosne prijetnje. Konačno, obrađuju se napredne tehnike povezivanja aplikacija zasnovanih kako na standardnim tako i na inteligentnim modelima mrežnog izračunavanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Computer Networks. A Systems Approach L. L. Peterson, B. S. Davie Morgan Kaufmann Publishers Inc. 2000
2. Computer Networking. A Top-Down Approach Featuring the Internet J. F. Kurose, K. W. Ross Addison Wesley Longman 2001
Preporučena literatura:
3. Inside Network Perimeter Security S. Northcutt et al. Sams 2002
4. Developing Semantic Web Services H. P. Alesso, C. F. Smith A K Peters, Ltd. 2005
5. Semantic Web Primer G. Antoniou, F. van Harmelen The MIT Press 2004
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu