Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredni operacijski sustavi
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marin Golub
Izvođači:
Opis predmeta: Operacijski sustavi su bitni dijelovi svakog računalnog sustava i njihova je sigurnost neupitno vrlo važna. Operacijski je sustav kompleks programa koji djeluju kao posrednici između sklopovlja i primjenskih programa te korisnika. Osnovni je cilj predmeta kod studenata razviti razumijevanje složenih mehanizama za poboljšanje sigurnosti, pouzdanosti i raspoloživosti koji se obavljaju unutar operacijskih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Applied Cryptography B. Schneier J. Wiley & Sons 1996
Preporučena literatura:
2. Handbook of Applied Cryptography A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone CRC Press 1996
3. Security Engineering R. Anderson J. Wiley & Sons 2001
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu