Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računarstvo zasnovano na uslugama
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Siniša Srbljić
Izvođači: dr. sc. Ivan Benc ( Predavanja )
dr. sc. Ivan Skuliber ( Predavanja )
dr. sc. Dejan Škvorc ( Predavanja )
Opis predmeta: Uvod u raspodijeljeno računarstvo zasnovano na uslugama. Osnovni standardi, načela i tehnologije računarstva zasnovanog na uslugama. Opisivanje, postavljanje, pronalaženje i pozivanje usluga. Gospodarenje uslugama. Dogovor na razini usluga. Povezivanje, suradnja, orkestracija i koreografija usluga. Programiranje i inženjerstvo zasnovano na uslugama. Primjena u poduzetništvu i poslovanju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Service-Oriented Computing M.P. Singh, M.N. Huhns John Wiley & Sons, Ltd. 2004
Preporučena literatura:
2. Understanding SOA with Web Services E. Newcomer, G. Lomow Addison Wesley Professional 2004
3. Service-Oriented Architecture - A Field Guide to Integrating XML and Web Services T. Erl Prentice Hall 20
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu