Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalno modeliranje fizioloških sustava
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ratko Magjarević
Doc. dr. sc. Igor Lacković
Izvođači:
Opis predmeta: Pristup modeliranju fizioloških sustava: razine modeliranja, klasifikacija modela, deskriptivni modeli, eksplanatorni modeli. Fiziom. Odnos prema genomici, bioinformatici i matematičkoj biologiji. Temeljna načela, postupci i alati za razvoj matematičkih modela fizioloških sustava. Modeli linearnih sustava. Modeli nelinearnih sustava: Volterrin i Wienerov red. Primjena temeljnih fizikalnih zakona elektromagnetizma, mehanike i termodinamike na fiziološke sustave. Fizikalna svojstva tkiva (električka, mehanička, toplinska, optička i dr.). Primjeri i primjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Mathematical and Computer Modeling of Physiological Systems;Vincent C. Rideout;1991;Prentice Hall, New Jersey
2. Bioelectricity: A Quantitative Approach;Robert Plonsey, Roger C. Barr;2000;Plenum US
3. Identification of Nonlinear Physiological Systems;David T. Westwick, Robert E. Kearney;2003;IEEE Press, Wiley
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu