Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mervan Pašić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove stabilnosti i bifurkacije. Feigenbaumov dijagram. Princip univerzalnosti, Schwarzian derivacija. Periodičke točke, Sarkovski teorem. Senzitivnost, Ljapunovljev eksponent. Fraktali i fraktalne dimenzije. Kaotični jednogrbasti iteratori. Kaotični iteratori na metričkim prostorima. L- sistemi. Konvekcija fluida, Lorenzov model. Kontrola kaosa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere M. Pašić FER-Skriptarnica 2005
2. Chaos and Fractals. New Frontiers of Science H.-O. Peitgen, H, Jurgens, D. Saupe Springer 1992
3. Chaos, Fractals, and Dynamics R. L. Devaney Addison-Wesley 1990
4. Chaos for Engineers. Theory, Applications, and Control T. Kapitaniak Springer 2000
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu