Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika lasera
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Lahorija Bistričić
Izvođači:
Opis predmeta: Interakcija zračenja i materije. Atom kao kvantni sustav. Lorentzov model apsorpcije i emisije. Homogeno i nehomogeno širenje spektralnih linija. Einsteinovi koeficijenti A i B. Princip rada lasera. Obrat naseljenosti energijskih razina. Sustavi s tri i četiri energijske razine. Pojačanje u laseru. Modovi zračenja. Q prekidanje. Svojstva laserskog zračenja. Gustoća modova u šupljini. Stabilni i nestabilni laserski rezonatori. Longitudinalni i transverzalni modovi. Vrste lasera: Plinski (He-Ne, Ar+, N2, CO2 laser). Ekscimerski laseri (ArF, KrF). Laseri čvrstog stanja (rubinski, Nd: YAG). Poluvodički laseri (GaAs). Laseri s organskim bojama. Laseri sa slobodnim elektronima. Neke primjene lasera u fizici, tehnici i medicini s naglaskom na procese dvostepenog optičkog snimanja te sustava optičkog prepoznavanja signala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera V. Henč-Bartolić, L. Bistričić Element 2001
2. Laser spectroscopy W. Demtröder Springer 2003
3. Principles of lasers O. Svelto Plenum Press 1998
5. Laser Techology: Laser-Driven Processes S. Lugomer Prentice Hall 1990
Preporučena literatura:
4. Lasers P.W. Milonni, J.H. Eberly John Willey & Sons 1988
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu