Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Linearna algebra
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Izvođači:
Opis predmeta: Vektorski prostori, linearni operatori, matrične norme, dijagonalizacija matrica, stabilne matrice, kvadratne forme, numeričke metode.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Linearna algebra Neven Elezović Element 2001
2. Linearna algebra, zbirka zadataka N. Elezović, A. Aglić Element 2001
3. Linearna algebra D. Žubrinić Element 2001
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu