Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Laboratorij telekomunikacija i informatike 1
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 60(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gordan Ježić
Doc. dr. sc. Mario Kušek
Izvođači: dr. sc. Tomaž Beriša ( Laboratorijske vježbe )
Marija Furdek dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Ana Petrić ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Krešimir Pripužić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Laboratorijski zadaci, svrstani u pet područja, oblikovani tako da nadopunjuju gradivo sadržano na predavanjima. Informacijske mreže: modeliranje poslužiteljskih sustava, mrežni algoritmi, putovi i tokovi u mreži, mreže s komutacijom kanala i komutacijom paketa. Fotoničke telekomunikacijske mreže: modeliranje i simulacija optičkih mreža s komutacijom kanala, paketa i snopova, algoritmi za optimalno oblikovanje, usmjeravanje i dodjelu valnih duljina. Komunikacijski protokoli: specifikacijski i verifikacijski postupci i programska pomagala. Raspodijeljeni sustavi: programski modeli komunikacije od točke od točke i komunikacije u skupini, sinkroni i asinkroni distribuirani algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti i raspodijeljeni podaci, model klijent-poslužitelj, model ravnopravnih entiteta, model objavi pretplati. Upravljanje podacima: složeni upiti, pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Studijski primjeri.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lecture notes and recommended literature for the courses. Lecturers FER 2006
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu