Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dizajniranje organizacije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Pere Sikavica
Izvođači: dr. sc. Tomislav Hernaus ( Predavanja )
Opis predmeta: Budući da živimo u vrijeme dimaničke stabilnosti, organizacijskog darvinizma te orijentacije kompanija na core business i outsourcing, uz primjenu mrežne, virtualne i procesne organizacije, cilj ovog kolegija je da upozna studente sa svim relevantnim čimbenicima organizacije kao i načinima dizajniranja organizacije. U predmetu će se izučavati specifičnosti organizacijskih struktura različitih poduzeća i drugih organizacija, a s obzirom na njihovu veličinu, djelatnost, prostornu rasprostranjenost i oblike povezivanja. Studenti će se detaljno upoznati i s načinom projektiranja organizacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Organizacija Sikavica, P. Školska knjiga 2008
2. Poslovna organizacija Sikavica, P., Novak, M. Informator 1999
4. Designing Organizations Galbraith, J. R.Jossey-Bass 2002
Preporučena literatura:
3. Modeliranje organizacijske strukture poduzeća Sikavica, P. Informator 1991
5. Organizational Theory and Design Daft, R. L. South-Western Thompson Learning 2006
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu