Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biblijska teologija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Adalbert Rebić
Izvođači: Prof. dr. sc. Marko Matić ( Predavanja )
Opis predmeta: 1. Biblija: nastanak, bitne značajke, uloga u povijesti i kulturi naroda;
2. Središnje teme: Bog, čovjek i njegov odnos prema Bogu i svijetu, svijet i njegova sudbina
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Središnje teme SZ; Rebić, A ;KS Zagreb; 1996.
2. Biblical Theology; B.S. Childs;Fortress Perss,Minneapolis; 1993.
3. Biblija i Kur'an. Što ih povezuje, što razdvaja ; J.Gnilka; KS Zagreb; 2007.
4. Pred Biblijom i s Biblijom; I. Dugadžić; KS Zagreb; 2007.
5. Biblijsko-teološki pabirci o Isusu Kristu; Rebić, A ; KS Zagreb; 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu