Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijesni tijek hrvatske kulture
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stipe Botica
Izvođači:
Opis predmeta: Kultura: pojmovno određenje. Presjek velikih svjetskih kultura i civilizacija. Hrvatski kulturni pejzaž. Hrvatska baština iz vremena Ilira. Kultura Romana na hrvatskome prostoru. Pojava i razvoj kršćanstva. Stanje kulture za dolaska Hrvata. Starohrvatsko kulturno razdoblje. Kultura kroz srednji vijek. Mijene stilskih formacija (romanika, gotika, renesansa, barok, klasicizam, prosvjetiteljstvo, stilovi tijekom 19. i 20. st.). Hrvatski kulturni i politički integralizam za ilirskoga pokreta. Od vremena kulturnih izama. Neke oznake hrvatske kulture danas.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Prapovijest Dimitrijević/Pandžić/Težak Gregl; Institut za povijest umjetnosti Zagreb; 1998
2. Umjetničko blago Hrvatske; Ivančević, R.; Motovun;1993
3. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru; Šanje, F. Kršćanska sadašnjost Zagreb; 1996.
4. Litterarum studia; Katičić R; Matica hrvatska, Zagreb; 1998.
5. Lijepa naša baština. Književno-antropološke studije;Botica, S ; Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb; 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu