Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dijagnostika kvarova u električnim krugovima
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Alan Šala ( Predavanja )
Opis predmeta: Od velikog je praktičnog značenja poznavanje metoda za dijagnostiku kvarova u električnim krugovima. Kvarovi na električnoj opremi nastaju zbog izvedbenih nedostataka, oštećenja nastalih u u radu, oštećenja nastalih prilikom montaže i kasnije tokom rada zbog prenapona, pregrijavanja itd. Kako bi se brzo pronašao i u potpunosti razumio i kvalitetno odredio uzrok kvara, neophodno je potrebno električni krug podijeliti u manje i bolje razumljive cjeline. Tada treba isplanirati i primijeniti prikladnu strategiju za određivanje mjesta kvara. U materijalima će ukratko biti obrađeni neki osnovni instrumenti za određivanje mjesta i tipa kvara na električnoj opremi, te na koji način ih koristiti. Jedna od vještina će biti i upoznavanje sa osnovama zaštite na radu pri ispitivanju električnih strujnih krugova pod naponom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Wiring Systems and Fault Finding;B. Scaddan;Newnes;2008
2. Electronic and electrical servicing;. Sinclair, J. Dunton;Newnes;2007
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu