Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2011/2012

Semestar 5
[4152] Vještine - 5. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
**Dijagnostika kvarova u električnim krugovima3030002.0
LabVIEW3003002.0
Natjecateljsko programiranje3003004.0
Osnove analogne i digitalne fotografije4503003.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Programiranje u Haskellu3001503.0
Semestar 6
[2352] Vještine - 6. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Izrada web-projekta3004504.0
Napredni LabVIEW3003002.0
Osnove izrade PHP aplikacija3001503.0
Osnove programskog jezika Java6001504.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Primijenjene osnove fotografije3004503.0
Šah3003002.0
[1627] Izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALKECTS
Alarmni sustavi3001504.0
Električni aktuatori2641504.0
Osnove inteligentnog upravljanja3001504.0
Osnove mehatronike3001504.0
Praktikum automatizacije1503004.0
Praktikum robotike1503004.0
Praktikum učinske elektronike1503004.0
Praktikum upravljanja električnim strojevima1343004.0
Uvod u mjeriteljstvo2731504.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu