Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2011/2012

Semestar 1
[4166] Vještine - dipl.studij - 1. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Natjecateljsko programiranje3003004.0
Osnove analogne i digitalne fotografije4503003.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Programiranje u Haskellu3001503.0
Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi300004.0
Uvod u bridž3003002.0
[2579] Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15
KraticaPredmetPALKECTS
Analogna i mješovita obrada signala450005.0
Audiosustavi450005.0
Mikrovalna elektronika387005.0
[2895] Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diskretna matematika450004.0
Ekstremalna kombinatorika450004.0
Kompleksna analiza450004.0
Kvantna računala450004.0
Matematička logika i izračunljivost450004.0
Osnove fizike plazme450004.0
Osnove nuklearne fizike450004.0
Stohastički procesi450004.0
Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere450004.0
Uvod u nanoznanost450004.0
[2606] Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Elektronička mjerenja i komponente450004.0
[2626] Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Biblijska teologija 2255002.0
Dizajniranje organizacije300002.0
**Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije300002.0
Organizacijska psihologija300002.0
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama300002.0
Pravo društava kapitala Europske unije300002.0
**Produkcija medijskih i multimedijskih projekata300002.0
Semestar 2
[4439] Vještine - dipl.studij - 2. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Izrada web-projekta3004504.0
Napredni LabVIEW3003002.0
Osnove izrade PHP aplikacija3001503.0
Osnove korištenja operacijskog sustava Linux150001.5
Osnove programskog jezika Java6001504.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Primijenjene osnove fotografije3004503.0
Šah3003002.0
[2580] Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10
KraticaPredmetPALKECTS
Digitalni mikroelektronički sklopovi450005.0
Visokofrekvencijska elektronika450005.0
[2896] Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti450004.0
Financijska matematika450004.0
Fizika lasera450404.0
Fizika materijala450004.0
Fourierova analiza450004.0
Linearna algebra450004.0
Numerička matematika450004.0
Teorija grafova450004.0
[2607] Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
Analiza i obrada audioinformacija300004.0
Digitalna audiotehnika300004.0
Mikroelektroničke komponente300004.0
[2627] Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Biblijska teologija300002.0
Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi300002.0
Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti300002.0
**Povijesni tijek hrvatske kulture300002.0
Uvod u upravljanje znanjem300002.0
Semestar 3
[4862] Vještine - dipl.studij - 3. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove analogne i digitalne fotografije4503003.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Programiranje u Haskellu3001503.0
Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi300004.0
[2880] Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
Alati za razvoj digitalnih sustava300604.0
Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi300004.0
Elektronička mjerenja i komponente450004.0
[2885] preporučeni izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALKECTS
Akustika prostora308804.0
**CAD postupci u fizičkom projektiranju integriranih sklopova300004.0
**Govorna i glazbena akustika300004.0
Inovativni elektromagnetski sustavi2001004.0
Izvori napajanja elektroničkih uređaja3001504.0
**Komunikacijska akustika300004.0
Numerički postupci u elektromagnetizmu300004.0
Operacijska istraživanja300004.0
Optički komunikacijski sustavi378005.0
Ozvučenje300604.0
**Profesionalni tonfrekvencijski uređaji300004.0
Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova300004.0
**Radiofrekvencijska pojačala300004.0
**Ultrazvuk u tehnici i medicini300004.0
Upravljanje projektima300004.0
VLSI tehnologija300004.0
[3058] Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Biblijska teologija 2255002.0
Dizajniranje organizacije300002.0
**Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije300002.0
Organizacijska psihologija300002.0
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama300002.0
Pravo društava kapitala Europske unije300002.0
**Produkcija medijskih i multimedijskih projekata300002.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu