Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija estimacije
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić
Prof. dr. sc. Ivan Petrović
Doc. dr. sc. Mario Vašak
Izvođači:
Opis predmeta: Obrađuju se metode estimacije modela sustava (identifikacija sustava) i metode estimacije stanja sustava. Identifikacija sustava na temelju determinističkih pobudnih signala. Neparametarske metode identifikacije sustava u vremenskom i frekvencijskom području. Estimacija parametara modela sustava: metoda najmanjih kvadrata, metoda pomoćnih varijabli, metoda maksimalne vjerojatnosti. Odabir strukture modela i vrednovanje identificiranog modela. Estimacija stanja determinističkih sustava. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelienarni Kalmanovi filtri. Istodobna estimacija stanja i parametara sustava. Primjeri primjene tehnika estimacije u upravljanju sustavima, otkrivanju kvarova u sustavima, obradbi signala i sl.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Identifikacija procesa-predavanja, Skripta Perić, N., Petrović, I FER, Zagreb 2005
2. System Identification - Theory for the Users (2nd Edition) Ljung, L. Prentice-Hall 1998
3. Kalman Filtering and Neural Networks Haykin, S. (Editor) John Wiley&Sons 2001
4. Adaptive Filtering and Change Detection Gustafsson, F. John Wiley&Sons 2000
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu