Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Procesna automatizacija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Mario Vašak
Izvođači:
Opis predmeta: Strukture sustava automatizacije: centralna, decentralna i distribuirana. Primjeri iz industrije, energetike i transporta. Strukture za ostvarenje redundancije u sustavu automatizacije. Tehnike proračuna pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti sustava automatizacije. Matematički modeli procesa, jednadžbe ravnoteže, primjeri. Procesne analogije. Procesi s više ulaza i više izlaza (MIMO), njihovo upravljanje i rasprezanje. Osnove prediktivnog upravljanja. Poopćeni prediktivni regulator (GPC). Ilustrativni primjeri iz procesne industrije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Automatizacija postrojenja i procesa, Skripta;Perić, N., Petrović, I.;2005;FER, Zagreb
2. Process Dynamics, Modeling, and Control;Ogunnaike, B. A.,Ray, W. H.;1994;Oxford Press
3. Predictive Control with Constraints;Maciejowski, J. M.;2002;Prentice Hall
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu