Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inteligentni sustavi upravljanja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
Prof. dr. sc. Mato Baotić
Izvođači:
Opis predmeta: Automatizirani postupci podešenja neizrazitih regulatora. Adaptivno neizrazito upravljanje s referentnim modelom. Model osjetljivosti standardnog neizrazitog regulatora. Automatsko projektiranje neizrazitih regulatora putem samoorganiziranja. Strukture neuronskih mreža prikladne za modeliranje i upravljanje sustavima. Algoritmi učenja neuronskih mreža. Primjena neuronskih mreža u identifikaciji i modeliranju složenih sustava. Odabir prikladne strukture neuronske mreže i njezino vrednovanje. Strukture upravljanja zasnovane na neuronskom modelu procesa. Primjena neuronskih mreža za poboljšanje performansi sustava upravljanja nelinearnim sustavima. Koncept trenutačne linearizacije neuronske mreže i njegova primjena za sintezu linearnih regulatora. Primjena neuronskih mreža za kompenzaciju neodređenosti u sustavima. Sinergija neuronskih mre
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Fuzzy Controller Design: Theory and Applications;Z. Kovačić, S. Bogdan;2005;CRC Press Taylor & Francis Books LLC
2. Neural Fuzzy systems - A Neuro-Fuzzy Synergysm to Intelligent Systems;C.T.Lin, C.S.G.Lee;1996;Prentice Hall, New York
3. Neural Computing - Theory and Practice;P. D. Wasserman;1989;Van Nostrand Reinhold, New York
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu