Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehnička mehanika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Nikola Švigir
Doc. dr. sc. Damir Sumina
Izvođači:
Opis predmeta: Statika krutog tijela; uvod, osnovni pojmovi i zakoni. Ravnoteža: uvjeti i jednadžbe ravnoteže. Fizikalne osnove trenja, vrste trenja, modeliranje trenja. Zadaci i metode nauke o čvrstoći, analiza naprezanja i deformacija pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju štapova. Kinematika čestice, kinematika krutog tijela. Osnovni zakoni dinamike sustava čestica, dinamika krutog tijela. Vibracije sustava. Uvod u analitičku mehaniku, Lagrangeove jednadžbe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. 1. Mechatronik ( Komponenten - Methoden - Beispiele );B. Heimann, W.Gerth, K.Popp;1998;Fachbuchverlag Leipzig
2. 2. Mehanika II ( kinematika i dinamika );S. Jecić;1989;Tehnička knjiga, Zgb
3. 3. Nauka o čvrstoći I;I Alfirević;1999;Tehnička knjiga, Zgb
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu