Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Slučajni procesi u sustavima
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sven Lončarić
Prof. dr. sc. Damir Seršić
Izvođači: dr. sc. Tomislav Petković ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Marko Subašić ( Predavanja )
Opis predmeta: Predmet omogućuje studentima stjecanje znanja iz teorije slučajnih procesa i primjena u sustavima za obradu i analizu signala. Kontinuirani i diskretni slučajni signali. Slučajni procesi. Stacionarnost i nezavisnost. Korelacijske funkcije i spektralna gustoća snage. Slučajni proces u linearnom sustavu. Estimacija parametara signala. Detekcija signala. Identifikacija sustava kroskorelacijom. Modeliranje i karakterizacija šuma. Faktor šuma. Optimalni linearni sustavi. Wienerov filtar. Prilagođeni filtar. Ostvarivost optimalnih filtara. Ekstrakcija signala iz šuma korelacijom i prilagođenim filtrom. Kvantizacija signala. Primjene u komunikacijama, automatici i mjerenjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing H. Stark, J. W. Woods Prentice Hall 2002
3. Slučajni procesi u sustavima S. Lončarić, D. Seršić FER 2005
4. Zbirka zadataka iz slučajnih procesa S. Lončarić, D. Seršić, T. Petković FER 2005
Preporučena literatura:
2. Probability, Random Variables, and Random Signal Principles P. Z. Peebles McGraw-Hill 1993
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu