Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredne metode digitalne obrade signala
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Seršić
Izvođači: Doc. dr. sc. Marko Subašić ( Predavanja )
Opis predmeta: Predmet omogućuje studentima upoznavanje s vremensko-frekvencijskim transformacijama signala i filtarskim slogovima korištenim u modernim sustavima za kompresiju, potiskivanju šuma i komunikacijama. Fourierova transformacija na vremenskom otvoru (STFT). Wavelet transformacija, kontinuirana i diskretna (CWT, DWT). Razlučivost u vremensko-frekvencijskoj ravnini. Teorija okvira. Filtarski slogovi: pojasno razlaganje signala. Višetaktni sustavi, decimacija i interpolacija. Uvjeti potpune rekonstrukcije. Polifazna reprezentacija filtarskih slogova. Rešetkasta i ljestvičasta realizacija. Postizanje željenih svojstava razlaganja strukturom filtarskog sloga. Wavelet filtarski slogovi. Granična funkcija skale i wavelet funkcija. Wavelet paketi. Optimalna stabla. Primjene u detekciji značajki signala, komunikacijama, kompresiji signala i potiskivanju šuma. Efikasne realizacije na računalu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Wavelets and Filter Banks Strang G. and Nguyen T Wellesley-Cambridge Press 1996
4. Napredne metode digitalne obrade signala Seršić FER 2005
Preporučena literatura:
2. Wavelets and Subband Coding Vetterly M. and Kovačević J. Prentice Hall 1995
3. Multirate Systems and Filter Banks Vaidyanathan P.P Prentice Hall 1993
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu