Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poslovna inteligencija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mirta Baranović
Izvođači: dr. sc. Ljiljana Brkić ( Predavanja )
dr. sc. Igor Mekterović ( Predavanja )
Opis predmeta: "Cilj je ovog predmeta upoznati sa sustavima za potporu poslovnom odlučivanju.
Predmet proučavanja su skladišta podataka, metode oblikovanja (dimenzijski model), integracija podataka (ETL) i OLAP sustavi.
Gradivo prati sedam domaćih zadaća u kojima je potrebno isprobati odnosno primjeniti iznesene koncepte."
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling Ralph Kimball, Margy Ross Wiley 2002
2. Building the Data Warehouse Bill Inmon Wiley 2002
Preporučena literatura:
3. Data Mining and Business Intelligence Stephan Kudyba, Richard Hoptroff Idea Group Publishing 2001
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu