Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalni vid
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj sustava računalnog vida je stvaranje modela realnog svijeta iz slika ili sljeda slika. Sustav računalnog vida obnavlja korisnu informaciju o sceni iz njenih dvodimenzionalnih projekcija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Računalni i robotski vid S. Ribarić (u pripremi) 2006
2. Computer Vision: A Modern Approach D. A. Forsyth, J. P. Ponce Prentice Hall 2003
3. Computer Vision L. Shapiro, G. Stockman Prentice Hall 2001
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu