Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geoinformacijski sustavi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Davor Škrlec
Izvođači:
Opis predmeta: Razvoj GISa. Svijest o prostoru i kartografske podloge GISa. Koordinatni sustavi, kartografske projekcije, geodetski datumi. Rasterski i vektorski formati podataka. Izvori i prikupljanje podataka. Modeliranje geoprostornih informacija. Osnovni koncepti baza podataka za GIS. Objektno-relacijski i objektni modeli podataka. GIS projekt. GIS analize. Distribuirani GIS. Web kartografija i WebGIS. Koncept mobilnog GISa. Integracija GIS s ostalim informacijskim sustavima. Primjeri izvedenih projekata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Geographic Information Systems: An introduction;Tor Bernhardsen;2002;John Wiley & Sons
2. Internet GIS;Z. R. Peng, M. H. Tsou;2003;John Wiley & Sons
3. The Design and Implementation of Geographic Information Systems;John E. Harmon, Steven J. Anderson;2003;Wiley
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu