Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Operacijski sustavi za ugrađena računala
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković
Izvođači:
Opis predmeta: Ugrađena računala se bitno razlikuju od ostalih računalnih sustava. Mnogi od njih upravljaju procesima kod kojih je vremenski usklađena akcija od presudnog značenja te se zbog toga upravljački programi i ostatak sustava moraju prilagoditi da udovolje takvim zahtjevima. Takvi sustavi najčešće nisu pod stalnim nadzorom čovjeka te se od njih očekuje dugotrajan samostalan rad, što zahtijeva visoku pouzdanost i ugradnju mehanizama oporavka od pogrešaka. Osnovni cilj predmeta je na primjeru prikazati metode i postupke izgradnje operacijskog sustava i upravljačkih programa za ugrađena računala te na taj način kod studenata razviti razumijevanje mehanizama koji se koriste u takvim sustavima kao i savladati postupke izgradnje takvih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. MicroC/OS-II J.J. Labrosse CMP Books 2002
2. Constructing predictable real-time systems W.A. Halang, A.D. Stoyenko Kluwert Academic Publishers 1991
3. Foundations of real-time computing: scheduling and resource management A.M. Tilborg, G.M. Koob Kluwert Academic Publishers 1991
4. Applied Operating Systems Concepts A. Silbershatz, P.B. Galvin, G. Gagne John Wiley & Sons 2
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu