Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stohastički procesi
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Neven Elezović
Izvođači:
Opis predmeta: Uvjetne i marginalne razdiobe slučajnih varijabli. Funkcije slučajnih varijabli i vektora. Modeliranje binomne, Poissonove, eksponencijalne i normalne razdiobe. Markovljevi lanci. Stohastički procesi. Markovljevi procesi. Poissonov i srodni procesi. Gaussovi procesi. Kolmogorovljeve jednadžbe. Spektralna analiza procesa. Procesi u linearnim sustavima, filtracija, procjena i prognoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stohastički procesi, interna skripta N. Elezović FER 2002
2. Stochastic Processes J. Medhi WEL 1982
3. Probability, random variables and random signal principles P. Z. Peebles McGraw-Hill 1987
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu