Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primijenjene osnove fotografije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marijan Đurek
Prof. dr. sc. Gordan Gledec
Izvođači:
Opis predmeta: Boja. Rasvjeta. Karakteristike filmova. Sustav zona. Tehnike rada u tamnoj komori. Karakteristike razvijanja. Optika i dizajn objektiva. Mehanika fotoaparata. Načini kompresije digitalnih formata. JPEG kompresija pomoću MATLAB-a. Pregled osnovnih alata i rad u Photoshopu, GIMP-u i ImageMagicku. Osnove programiranja filtera u Photoshopu. Analiza kvalitete optičkih sustava. Praktični rad digitalne obrade fotografija. Samostalni rad (fotografiranje) i prezentacija u obliku koncepta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Applied Photographic Optics, Sidney Ray (Focal Press, 2002.)
2. Scientific Photography and Applied Imaging, Sidney Ray (Focal Press, 1999.)
3. Ansel Adams Photography, Ansel Adams, Robert Baker (Bulfinch, 1995.)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu