Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jelka Petrak
Izvođači:
Opis predmeta: Studente će se upoznati s temeljnim načelima znanstvenog načina mišljenja i provedbe znanstvenih istraživanja. Naučit će koje su i kako pretraživati relevantne baze bibliografskih informacija.Upoznat će se sa strukturom znanstvenog članka, te osnovnim načelima pisanja i kvalitetnog prikaza rezultata istraživanja u tehničkim znanostima.Upoznat će se i s procesom slanja, recenzije i objavljivanja znanstvenih članaka u časopisima.Kroz strukturirane skupne rasprave slučaja upoznat će se s mogućim etičkim dvojbama koje se javljaju prilikom znanstvenog rada.Kroz iste rasprave naučit će kako učinkovito rasuđivati u situacijama moralnih dvojbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Guide to Writing as an Engineer David F. Beer, David McMurrey Wiley 2004
2. Writing and Speaking in the Technology Professions: A Practical Guide David F. Beer Wiley/IEEE Press 2003
3. Uvod u znanstveni rad u medicini (poglavlja 1/I-III; 2, 3, 6, 8, 10,14,16,17,20) Matko Marušić i dr Medicinska naklada 2008
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu