Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pravo društava kapitala Europske unije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Hana Horak
Izvođači: dr. sc. Kosjenka Dumančić ( Predavanja )
Opis predmeta: Povijesni i ekonomski razlozi nastanka društava kapitala (DK). Prednosti i razlike DK u odnosu na društva osoba. Ograničena odgovornost. Ugovorna teorija. Pitanja prije odluke o izboru oblika trgovačkog društva. Svojstvo pravne osobe. Supranacionalna regulativa prava društava kapitala. Europsko dioničko društvo. Europska ekonomska interesna grupacija. Europska zadruga. Dionička društva. Pravilo poslovne prosudbe. Organi upravljanja ?monistički i dualistički sustav upravljanja. Sloboda poslovnog nastana i osnivanje društava i podružnica. Prekogranična spajanja i preuzimanja. Europske smjernice o spajanju i preuzimanju Zaštita manjinskih dioničara. Pravni instrumenti zaštite neprijateljskih preuzimanja. Obilježja društva s ograničenom odgovornošću. Vanjski i društveni nadzor. Kaznena odgovornost društava. Povezana društva. Američko pravo. Europsko pravo. Smjernice harmonizacije prava društava. Modernizacija prava društava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pravo trgovačkih društava EU(u pripremi);Horak, H.
2. EC Company Law; Edwards, V.;Oxford university press
Preporučena literatura:
3. The European Company; Van Gerven, Dirk and Storm; Cambridge University Press, New York;2006
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu