Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biblijska teologija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Adalbert Rebić
Izvođači: Prof. dr. sc. Marko Matić ( Predavanja )
Opis predmeta: U suvremeno doba upravo je razvoj računarstva i informatike dao golem prinos i nov impuls drevnoj biblijskoj egzegezi tj. čitanju, prevođenju i tumačenju svetopisamskih tekstova. Stoga je Biblijska teologija izvrsna prigoda da na FER-u pruži intelektualno zreo i odgovoran pristup duhovnom blagu koje uvelike stoji u temeljima europske civilizacije i znanosti.

Zadaća Biblijske teologije na FER-u s jedne je strane omogućiti mladim stručnjacima koji su uznapredovali u tehničkom, matematičkom i informatičkom znanju da i u pristupu Bibliji ne ostanu na spoznajama iz djetinjstva i školske dobi, te da budu slobodni od fundamentalističkih stavova. S druge strane Biblijska teologija nudi prokušane zasade duhovnosti i vrjednote koje se plodno primijenjuju kako u osobnom životu tako i u profesionalnoj i društvenoj etici.

Metoda Biblijske teologije je ustaljena: sustavno i precizno analizira ustroj, sadržaj i poruku biblijskih tekstova, pita o njihovu nastanku i utjecaju na slušatelje. Nastava je zacrtana tako da studentima omogući:

? snalaziti se u cijeloj kanonskoj zbirci biblijskih knjiga,
? pronalaziti i s razumijevanjem čitati tražene tekstove,
? doći do stručne literature
? iznositi odgovorno tumačenje.

Nastava treba pružiti osnovni uvid u izvorni jezik Biblije, u suvremene egzegetske metode te
priliku svim sudionicima za samostalan prikaz izabrane teme i izabrane biblijske knjige.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Središnje teme SZ; Rebić, A ;KS Zagreb; 1996.
2. Biblical Theology; B.S. Childs;Fortress Perss,Minneapolis; 1993.
3. Biblija i Kur'an. Što ih povezuje, što razdvaja ; J.Gnilka; KS Zagreb; 2007.
4. Pred Biblijom i s Biblijom; I. Dugadžić; KS Zagreb; 2007.
5. Biblijsko-teološki pabirci o Isusu Kristu; Rebić, A ; KS Zagreb; 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu