Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove fizike plazme
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Sanda Pleslić
Izvođači:
Opis predmeta: Povijesni pregled fizike plazme.Karakteristični parametri plazme. Debyjevo zasjenjenje. Kvazineutralnost. Plazmena i ciklotronska frekvencija. Elektromagnetsko zračenje iz plazme. Sudarni procesi u plazmi. Sudarna frekvencija. Plazma u električnom polju. Otpornost plazme. Magnetohidrodinamika: osnovne jednadžbe, ravnoteža, Rayleigh-Taylor nestabilnost. Valovi u plazmi. Dijagnostika plazme: mjerenja temperature i gustoće. Vrste plazme i korištenje: umjetno proizvedene plazme, plazme na Zemlji i u svemiru.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Fundamentals of Plasma Physics;P. M. Belan;Cambridge University Press;2006
2. Introduction to Plasma Physics;D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee;Cambridge University Press;2005
3. Plasma Diagnostics;A. W. DeSilva;University of Maryland; 1991
4. Principles of Plasma Diagnostics; I. H. Hutchinson; Cambrigdge University Press; 1987
5. Plasma Spectroscopy;H. R. Griem; Cambrigdge University Press;McGraw-Hill Book Company; 1964
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu