Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biomedicinski signali i sustavi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Doc. dr. sc. Igor Lacković
Izvođači: Željka Lučev ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Biomedicinsko inženjerstvo, razvoj i pregled područja. Ljudski organizam kao sustav. Osnove
elektrofiziologije. Stanični mehanizmi. Živčani sustav. Mišićni sustav. Cirkulacijski sustav.
Respiracijski sustav. Osjetila. Homeostatski i ostali kontrolni mehanizmi ljudskog organizma.
Bioelektrički potencijali i njihove temeljne značajke (EKG, EEG, EMG, ENG i ERG). Načini
registracije. Elektrode. Ostali važniji biomedicinski signali. Terapijski elektromedicinski
uređaji i sustavi. Pregled suvremenih mogućnosti. Uređaji za dobivanje medicinskih
dijagnostičkih slika. Temeljna fizikalna ograničenja i načini procjene kakvoće. Mjere
sigurnosti i zaštite pacijenta u suvremenom bolničkom okolišu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. A. Šantić (1995). Biomedicinska elektronika, Školska knjiga
2. A.J. Vander, J.H. Sherman, D.S. Luciano (2001). Human Physiology: The Mechanisms of Body Function, Mc Graw Hill, N.Y., USA
3. J.J.Carr, J.M.Brown (2000). Introduction to Biomedical Equipment Technology, Prentice Hall
4. John Denis Enderle, Joseph D. Bronzino, Susan M. Blanchard (2005). Introduction to Biomedical Engineering, Academic Press
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu