Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika lasera
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 4(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Lahorija Bistričić
Izvođači:
Opis predmeta: Interakcija zračenja i materije. Atom kao kvantni sustav. Lorentzov model apsorpcije i
emisije. Homogeno i nehomogeno širenje spektralnih linija. Einsteinovi koeficijenti A i B.
Princip rada lasera. Obrat naseljenosti energijskih razina. Sustavi s tri i četiri energijske
razine. Pojačanje u laseru. Modovi zračenja. Q prekidanje. Svojstva laserskog zračenja.
Gustoća modova u šupljini. Stabilni i nestabilni laserski rezonatori. Longitudinalni i
transverzalni modovi. Vrste lasera: Plinski (He-Ne, Ar+, N2, CO2 laser). Ekscimerski laseri
(ArF, KrF). Laseri čvrstog stanja (rubinski, Nd: YAG). Poluvodički laseri (GaAs). Laseri s
organskim bojama. Laseri sa slobodnim elektronima. Neke primjene lasera u fizici, tehnici i
medicini s naglaskom na procese dvostepenog optičkog snimanja te sustava optičkog
prepoznavanja signala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Henč-Bartolić, L. Bistričić (2001). Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera, Element
2. W. Demtröder (2008). Laser spectroscopy, Springer
3. O. Svelto (1998). Principles of lasers, Plenum Press
4. P.W. Milonni, J.H. Eberly (1988). Lasers, John Willey & Sons
5. S. Lugomer (1990). Laser Techology: Laser-Driven Processes, Prentice Hall
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu