Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredni LabVIEW
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Roman Malarić
Doc. dr. sc. Juraj Havelka
Izvođači: Hrvoje Hegeduš ( Predavanja )
dr. sc. Marko Jurčević ( Predavanja )
Petar Mostarac dipl. ing. ( Predavanja )
Opis predmeta: LabVIEW je grafički programski jezik za mjerenje, automatizaciju i vizualizaciju. Koristi se
kao razvojni alat za aplikacije u mjeriteljstvu i testiranju, za dohvat podataka (DAQ), analizu i
upravljanje instrumentacijom i procesima. U ovom predmetu biti će obrađene napredne
tehnike programiranja, dizajn samostalnih aplikacija, optimiziranje performansi aplikacija,
upravljanje podacima, rad sa ulazno-izlaznim funkcijama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. L. Chungani,A. R. Samant,M. Cerna (1998). LabVIEW Signal Processing, PTR PH
2. R. Bitter, T. Mohiuddin, M. Nawrocki (2006). LabVIEW Digital Signal Processing: and Digital Communications;C. Clark;McGraw Hill;2005, CRC Press
3. C. Clark (2005). LabVIEW Digital Signal Processing: and Digital Communications, McGraw Hill
4. J. Essick (1989). Advanced LabVIEW Labs, PTR PH
5. L. Sokoloff (2004). Applications in LabVIEW, Pearson PH
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu