Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biblijska teologija 2
Kratica: Opterećenje: 25(P) + 5(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Niko Bilić
Izvođači: Tanja Lakić mr. theo. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Budući da je upravo razvoj računarstva uvelike pripomogao preciznom proučavanju kanonskih tekstova Svetoga pisma na FER-u ovaj predmet želi ustaljenom metodom sustavno analizirati strukturu i poruku biblijskih tekstova, dati pregled biblijske povijesti, omogućiti uvid u stručnu literaturu i približiti suvremene egzegetske metode (narativna analiza, feministička teologija, povijesno-kritička metoda, filmska analiza?).
Nastava ide za tim da studentima omogući prepoznavanje osnovnih karakteristika biblijskoga teksta i sposobnost za samostalno čitanje suvremenih prijevoda. Upozorit ćemo na teorije o nastanku teksta i na ispravno tumačenje u smislu međureligijskoga dijaloga. Predmet želi sudionicima pomoći da pronađu ono što je sadržaj biblijske poruke, ono što njih same zanima i ono što je aktualno u svijetu danas.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jeruzalemska Biblija, priredio: A. Rebić, KS, Zagreb, 2007
2. Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi Dei verbum, A. Kresina - Lj. Rupčić - A. Škrinjar, FTI, Zagreb, 1981
3. Uvod u Novi zavjet, Raymond E. Brown, KS, Zagreb, 2008
4. Verbum Domini. Riječ Gospodnja, papa Benedikt XVI., KS, Zagreb, 2011
5. Biblija i Kur'an. Što ih povezuje, što razdvaja, Joachim Gnilka, KS, Zagreb, 2007
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu