Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo
Izvođači: mr. sc. Tihomir Marjanović ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predmetom se daju praktična znanja o tehnikama programiranja industrijskih ugrađenih računalnih sustava, sklopovskim prilagodbama specifičnim namjenama te integraciji operacijskog sustava sa ciljnom platformom. Okvirni sadržaj: pregled standardnih industrijskih ugrađenih računalnih sustava. Sklopovske i programske specifičnosti te načela projektiranja. Operacijski sustavi za rad u stvarnom vremenu. Integracija operacijskog sustava sa ciljnom sklopovskom platformom: prilagodba jezgre, procedure pokretanja, postavljanje datotečnog sustava i mrežnih servisa, integracija periferijskih komponenata. Tehnike programiranja industrijskih ugrađenih sustava za rad u stvarnom vremenu: vremenski okviri, raspodjela zadaća u stvarnom vremenu, struktiriranje RT-UML metodologijom, specijalizirani programski jezici i alati, implementacijski problemi i optimizacija koda, neosjetljivost na pogreške. Sklopovska i programska integracija specifičnog periferijskog sklopovlja: sklopovska sučelja, programska podrška niske razine.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design;W. Wolf;2000;Morgan Kaufman
2. Real-Time Concepts for Embedded Systems;Qing Li, Caroline Yao;2003;CMP Books
3. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications;H. Kopetz;1997;Kluger Academic Publishers
4. Real-Time Programming: A Guide to 32-bit Embedded Development;R. Grehan et al.;1998;Addison-Wesley
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu