Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programska podrška za digitalnu obradu signala
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 8(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Davor Petrinović
Izvođači:
Opis predmeta: Razvoj programske podrške za potrebe digitalne obradbe signala vrlo je specifičan, posebice
zbog svojstava procesora na kojem se obradba provodi, ali i zbog zahtjeva koji se na te sustave
postavljaju. Namjenska arhitektura procesora za obradbu signala otežava programiranje u
višim programskim jezicima. Često se pojedine funkcije moraju optimirati na assemblerskoj
razini, što zahtjeva detaljna znanja o arhitekturi suvremenih procesora, o algoritama obradbe
signala kao i alatima za razvoj. U okviru predmeta stječu se znanja razvoja programske
podrške za DSP procesore s VLIW arhitekturom, kao i za procesore opće namjene sa
SIMD/DSP arhitekturnim proširenjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Oshana, R. (2005). DSP Software Development Techniques for Embedded and Real-Time Systems, Elsevier
2. Chassaing, R. (2002). DSP Applications Using C and the TMS320C6x DSK, John Wiley
3. Taylor, S. (2003). Optimizing Applications for Multi-Core Processors, Using the Intel? Integrated Performance Primitives, Second Edition, Intel Press
4. Brayant, R.E., O Hallaron, D. (2003). Computer Systems: A Programmer's Perspective (2nd Edition), Prentice Hall
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Digitalna obradba signala
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu