Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Okoliš i održivi razvoj
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nikola Čavlina
Izvođači: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Davor Grgić ( Predavanja )
dr. sc. Davor Rašeta ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željko Tomšić ( Predavanja )
Opis predmeta: Ekologija, okoliš, zaštita okoliša, veza sa gospodarstvom. Pritisci na okoliš, problemi i trendovi: atmosfera, klima, Kyoto protokol, vode, tlo, šume, ribarstvo, hrana, glad, energija, transport, bioraznolikost, otpad, Bazelska konvencija. Proricanje (ne)moguće budućnosti. Održivi razvoj, izmišljotina zelenih ili realnost. Održivo poduzetništvo. Dow Jones Sustainability Group Index. Poduzetnički koncepti za 21. stoljeće. Nove teme za biznis: društvena odgovornost korporacija, održiva potrošnja, promijenjene potrošačke potrebe, trgovina i okoliš, odgovornost za produkt. Alati za upravljanje održivim razvojem: EMS, ISO 14000, izvještavanje o okolišu, obračun potrošenog okoliša, analiza životnog ciklusa produkta, projektiranje za okoliš. Održivi razvoj i hrvatska poduzeća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Global Environment Outlook 2000 UNEP UNEP 1999
Preporučena literatura:
2. The Sustainable Business Challenge - A Briefing for Tomorrow's Business Leaders J.-O. Willums Greenleaf Publishing and the Foundation for Business and Sustainable Development 1998 Global Environment Outlook 2000 UNEP UNEP 1999
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu