Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mobilne komunikacije
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Robert Nađ
Doc. dr. sc. Gordan Šišul
Izvođači: Dario Bojanjac dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Obrađuju se fenomeni koji se javljaju u radiokomunikacijskim, ponajprije mobilnim sustavima. Proučavaju se pojave koje se javljaju u radijskom kanalu prilikom propagacije u idealnima i realnim uvjetima. Dan je pregled zastupljenijih mobilnih sustava sa presjekom od druge do treće generacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Antene i radiosustavi;E. Zentner;2001;Graphis
2. Introduction to Wireless Systems;P. Mohana Shankar;2002;John Wiley & Sons
3. Wireless Communicatios, Principles and Practice;Theodore S. Rappaport;2001;Prentice Hall
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Vjerojatnost i statistika
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu