Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Javna pokretna mreža
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gordan Ježić
Prof. dr. sc. Tomislav Kos
Izvođači: Damjan Katušić mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Tehnologije za javne pokretne mreže. Arhitektura globalnog sustava za pokretne komunikacije (GSM). Sastavne jedinice bazne postaje i jezgrene mreže, sučelja između pojedinih dijelova sustava. Tehnički parametri GSM sustava. Upravljanje pozivom i pokretljivošću, identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja, sigurnost. Osnovne i teleusluge u GSM mreži. Brzi prijenos podataka komutacijom kanala (HSCSD). Opće paketske radijske usluge (GPRS). Osobitosti EDGE tehnologije (2,5G sustav), arhitektura sustava, mogućnosti pružanja 3G usluga. Pokretni sustavi treće generacije (UMTS), arhitektura i značajke sustava, mrežne komponente, sastavne jedinice, sučelja. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. UMTS Origins, Architecture and the Standard Pierre Lescuyer Springer Verlag London Limited 2004
2. Mobile Radio Communications Raymond Steele, Lajos Hanzo John Wiley & Sons Ltd 1999
Preporučena literatura:
3. Osnovne arhitekture mreža A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, Element, Zagreb 2004
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Teorija informacije
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu